F a q

For English, please click >here or scroll down.

___________________________________________________________________________________________

Wat is een “licentie voor persoonlijk gebruik”?
Deze licentie betekent dat je de beelden voor persoonlijke doeleinden mag gebruiken, zoals op persoonlijke
websites en sociale media sites en in de vorm van prints en kopieën voor persoonlijk gebruik. De beelden mogen
niet commercieel worden gebruikt of om, op welke wijze dan ook, inkomsten mee te genereren. Ze mogen dus niet
worden geplaatst in advertenties, niet worden verkocht en er mogen geen sublicenties voor worden verstrekt aan
derden.

Hoe kunnen we ons het beste voorbereiden op een fotoshoot?
Als we een datum voor de fotoshoot hebben vastgesteld, ontvang je aanvullende informatie.

Wat is de beste tijd voor een zwangerschapsfotoshoot?
Meestal vindt een zwangerschapsfotoshoot rond de 37e week van de zwangerschap plaats. Omdat het kind te
vroeg geboren kan worden, boeken we vaak een sessie van twee uur die we opsplitsen in twee sessies van één
uur, zodat er minimaal één, maar het liefst twee verschillende fasen van een zwangerschap worden vastgelegd.

Hoe bepaal ik de duur van een fotoshoot?
De ideale duur hangt af van je specifieke wensen en kunnen we in overleg bepalen. Een fotoshoot kan meestal
ook ter plaatste nog worden verlengd.

Wat als mijn kind op de dag van de fotoshoot een slechte dag heeft?
Dat kan gebeuren en is bij kinderen soms moeilijk te beïnvloeden. Als na 15 minuten blijkt dat de stemming
niet omslaat, maken we een nieuwe afspraak. Hiervoor worden geen extra kosten berekend, met uitzondering van
eventuele reiskosten.

Wat als het op de dag van onze buiten fotoshoot regent?
Aangezien het weer niet te beïnvloeden is, blokkeren we voor buitenfotografie een aantal data binnen een
bepaalde periode om te kunnen uitwijken naar een andere dag. Mocht de tijd daarvoor te beperkt zijn, is een
fotoshoot in de studio een alternatief.

Kan ik ons huisdier ook meenemen naar de fotoshoot?
Ja, dat kan. Geef dit wel van tevoren aan.

Kan ik een fotoshoot in het weekend boeken?
Ja, dat kan en tegen dezelfde tarieven. Weekenden zijn wel snel volgeboekt dus het is verstandig tijdig te
boeken.

___________________________________________________________________________________________

What is a “Personal Use License”?
This license means for personal use only, i.e. non-commercial use of the images for display on personal
websites and social media sites or prints and copies for personal use. The images may not be used in any way
in which you charge money or receive any form of remuneration; thus may not be used in advertising,
be resold, relicensed or sub-licensed.

How can we best prepare for a photo shoot?
Once we’ve scheduled a date, you will receive additional information.

Wat is the best timing for a maternity photo shoot?
Usually maternity photography takes place around the 37th week of a pregnancy. As the child can be born early,
we often book a two-hour photo shoot that we split into two session of an hour so as to be able to capture at least
one, but preferably two different phases of a pregnancy.

How do I establish the duration of the photo shoot?
The ideal duration depends on your specific wishes, and can be discussed. A photo shoot can also – in most
instances – be extended at the time of shooting.

What if my child is in a bad mood during the photo shoot?
This can happen and is sometimes difficult to influence. If after 15 minutes the child’s mood does’t improve,
we can reschedule. I will then only charge the additional travel costs, if applicable.

What if it rains on the day of our outside photo shoot?
As the weather cannot be influenced, we usually block time on several dates within a certain time frame so as to
be flexible. If time is too limited for that, a studio photo shoot may be the best alternative.

Can I also bring my pet to a photo shoot?
Yes you can, but please do let us know in advance.

Can I schedule a photo shoot for a weekend?
Yes, and at the same price. Please keep in mind that weekends are quickly fully booked.