T a r i e v e n • P r i c i n g

For English, please click >here or scroll down.

___________________________________________________________________________________________________

VASTE KOSTEN
• Fotografie€80,– per uur
• Presentatie voorbereidingen€20,– per gefotografeerd uur
VARIABELE KOSTEN, afhankelijk van je wensen
• Digitaal hoge resolutie beeld (300 dpi)
Handmatig geoptimaliseerd en in een bewerking naar keuze.
Voor omvangrijke fotobewerkingsverzoeken die meer dan 30 minuten per beeld in beslag nemen, worden extra kosten berekend à €50,– per uur. Indien aan de orde, word je hierover van tevoren geïnformeerd.
€20,– per beeld
• Hetzelfde beeld in een andere bewerking
Bijvoorbeeld een kleurenbeeld ook in zwart-wit
€10,– per beeld
• Alle presentatie beelden
Niet verder bewerkt en op lage resolutie (± 18x12 cm en 72 dpi)
€100,– per gefotografeerd uur
• Afdrukken en andere fotoproductenInformeer naar de prijzen via het contact formulier
• Reiskosten buiten Den Haag
Binnen Den Haag en omstreken worden geen reiskosten berekend
€0,30 p/km
Bovenstaande tarieven zijn inclusief BTW en alleen bedoeld voor particuliere opdrachtgevers.

Binnen een week na je fotosessie krijg je toegang tot een presentatie met een ruime voorselectie (± 90-110 beelden
per gefotografeerd uur) op een beschermd deel van deze website. De foto’s zijn dan al omgezet naar een digitaal negatief
en iets bewerkt. Na je selectie worden de door jou gekozen beelden handmatig en individueel geoptimaliseerd – desgewenst
in een bewerking naar keuze – en ontvang je ze in de hoogste resolutie op DVD of USB.

Je bepaalt zelf hoeveel digitale beelden je wilt afnemen. Met deze beelden kan je zelf te allen tijde onbeperkt bij een
leverancier naar keuze (op materiaal naar keuze) afdrukken bestellen. Mocht je het bestellen van prints aan ons willen
overlaten, informeer naar de prijzen.


Op alle opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho. | Dutch Professional Photographers van toepassing.

___________________________________________________________________________________________________

FIXED COSTS
• Photography€80,– per hour
• Presentation preperations€20,– per photographed hour
VARIABLE COSTS depending on your wishes
• Digital high resolution image (300dpi)
Manually optimised in a style of your choice.
Please note that for very elaborate touch-up requests requiring over 30 minuten per image, an hourly rate of €50,– applies. You will be informed beforehand should this be the case.
€20,– per image
• The same high resolution image in another style
For instance a colour image also in black and white
€10,– per image
• All presentation images
Without further retouching and in low resolution (±18x12 cm 72 dpi)
€100,– per photographed hour
• Prints and other photo productsPlease inquire via our contact form
• Travel costs outside of The Hague
Within the The Hague area we do not charge any travel costs
€0,30,– per km
All prices include VAT and are for consumer clients only.

Within a week after your photoshoot you will be given access to a presentation containing a large pre-selection
(± 90-110 images per photographed hour) via a secure page on this website. These presentation images are converted
to digital negatives and have been slightly touched-up. After your selection, the images of your choice will be
manually and individually crafted and optimised. Specific manipulations can be performed upon request. You will
receive your images in the highest possible resolution on DVD or USB.

It is entirely up to you how many images you wish to purchase. With these files you can at all times have them printed
by a supplier of your choice (on a material of your choice). Should you prefer we order prints for you, please request a quote.


General Terms and Conditions of DuPho. | Dutch Professional Photographers apply to all assignments.